ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 88 SGK Tin học 9

Giải bài 2 tr 88 sách GK Tin học lớp 9

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất, đó là: Biểu đồ cột, biểu đồ đường gấp khúc, biểu đồ hình tròn.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 88 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1