YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 88 SGK Tin học 9

Giải bài 5 tr 88 sách GK Tin học lớp 9

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em
a) nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp;
b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.
Hãy chọn phương án ghép đúng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp. Vậy phương án a) là phương án ghép đúng.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 88 SGK Tin học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON