YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 24 SGK Tin học 7

Giải bài 1 tr 24 sách GK Tin học lớp 7

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức nhập. Nhưng tên của ô tính vẫn chỉ hiểu thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Em có biết tại sao không?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Bạn Hằng gõ vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức nhập. Nhưng tên của ô tính vẫn chỉ hiểu thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Vì bạn Hằng gõ thiếu dấu = ở đầu công thức. Cách gõ đúng là: =8+2*3

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 24 SGK Tin học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON