YOMEDIA

Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 6

Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 6

Điền các từ vị trí,gai, cơ sở vào chỗ chấm (...) cho thích hợp:

Hàng phím ....bao gồm các phím bắt đầu là A,S,D. Các phím F, J trên hàng phím này là hai phím có .... Khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng .... trên bàn phím.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

(1) cơ sở

(2) gai

(3) vị trí

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 40 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA