YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 6 Học gõ 10 ngón

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 6 về Học gõ 10 ngón online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADMICRO

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
  • A. Chứa 2 phím có gai F và J
  • B. Chứa 2 phím có gai G và H
  • C. Chứa dấu cách
  • D. Chứa các kí tự A, B, C
   
   
  • A. Sẽ hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo
  • B. Không hiển thị kí tự trên mặt phím lên màn hình soạn thảo
  • C. Cả A, B đúng
  • D. Cả A, B sai
  • A. Nằm tại trung tâm bàn phím
  • B. Nằm trên một hàng
  • C. Nằm trên hai hàng gần nhau
  • D. Nằm xung quanh bàn phím
  • A. Hàng phím số
  • B. Hàng phím cơ sở
  • C. Hàng phím trên
  • D. Hàng phím dưới
  • A. Tốc ñộ gõ nhanh hơn, gõ chính xác hơn, luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp với máy tính
  • B. Gõ nhẹ nhàng hơn
  • C. Tiết kiệm công sức
  • D. Không có lợi gì so với gõ bằng 2 ngón 
  • A. Thẳng lưng, đầu không ngửa ra trước cũng không cúi về phía sau
  • B. Mắt nhìn thẳng vào màn hình, bàn phím ở vị trí trung tâm
  • C. Hai tay để thả lỏng trên bàn phím
  • D. Mắt nhìn cúi vào bàn phím để nhìn thấy các phím
  • A. Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím F, ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím J
  • B. Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím J, ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím F
  • C. Ngón trỏ của bàn tay trái và ngón trỏ của bàn tay phải đặt tùy ý
  • D. Ngón trỏ của bàn tay trái đặt và ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím cách

 

YOMEDIA