YOMEDIA

Bài tập 1 trang 40 SGK Tin học 6

Bài tập 1 trang 40 SGK Tin học 6

Hai phím nào dưới đây là các phím có gai?

(A) T,I

(B) G,H

(C) F,J

(D) B,N

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Đáp án C.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 40 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA