YOMEDIA

Bài tập 5 trang 41 SGK Tin học 6

Bài tập 5 trang 41 SGK Tin học 6

Ngón tay nào nhấn giữ phím Shift?

(A) Ngón cái

(B) Ngón trỏ

(C) Ngón út

(D) Ngón giữa.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

Đáp án C

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 41 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>