AMBIENT

Bài tập 6 trang 41 SGK Tin học 6

Bài tập 6 trang 41 SGK Tin học 6

Trong khi gõ phím, hàng phím nào được lấy làm cơ sở để xác định vị trí đặt các ngón tay?

(A) Hàng phím trên

(B) Hàng phím dưới

(C) Hàng phím số

(D) Hàng phím cơ sở.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Đáp án D

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 41 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA