YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 106 SGK Tin học 6

Giải bài 3 tr 106 sách GK Tin học lớp 6

Nháy nút  khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A) Toàn bộ các ô trong bảng
(B) Ô chứa con trỏ soạn thảo
Hãy chọn câu đúng
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu đúng là câu B.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 106 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON