YOMEDIA

Bài tập 5 trang 106 SGK Tin học 6

Giải bài 5 tr 106 sách GK Tin học lớp 6

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do!

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao. Lí do là: Độ cao của hàng không thể thấp hơn tổng độ cao và độ sâu của kí tự có kích thước lớn nhất trong ô.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 106 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA