Bài tập 4 trang 106 SGK Tin học 6

Giải bài 4 tr 106 sách GK Tin học lớp 6

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:

(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.
(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.
(C) Chỉ ô đó thay đổi độ rộng.
Hãy chọn câu đúng.

Gợi ý trả lời bài 4

Câu đúng là câu B.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 106 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
 • Tram Anh

  câu 1 : háy nêu các bước tạo bảng trong Word , cách chèn thêm cột , thêm dòng , thay đổi độ rộng của cột và dòng ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Quân

  nêu các bước tạo hàng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Đào

  GIÚP MÌNH NHA CÁC BẠN MÌNH ĐANG CẦN GẤP LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!thanghoa

  1. Phím delete có tác dụng gì?

  2. Để lưu văn bản em chọn nút lệnh nào?

  3. Muốn lưu trữ 1 văn bản em phải dùng lệnh gì?

  4. Để mở 1 văn bản mới ta dùng tổ hợp phím:

  5. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh gì?

  6. Muốn định dạng phông chữ cho kí tự ta bôi đen rồi chọn nút lệnh gì

  7. Phím end trên bàn phím có tác dụng gì?

  8. Trong word để xem toan văn bản trước khi in, ta thực hiện lênh:

  9. Muốn chèn hình ảnh vào trang văn bản ta thực hiện:

  10. Để mở 1 văn bản cũ ( đã lưu trên đĩa ) ta nháy chuột vào nút lệnh nào trên thanh công cụ?

  11. Để bôi đen từ điểm chèn đến hết văn bản ta dùng tổ hợp phím:

  12. Một bảng gồm có bao nhiêu cột và hàng?

  13. Muốn mở 1 văn bản ta dùng:

  14. Muốn sao chép phần văn ta phải thực hiện :

  15. Nêu quy tắc gõ văn bản trong word

  16. Nêu sự giống và khác nhau giữa phím delete và phím backspace về chức năng trong soạn thảo văn bản?

  17. Định dạng kí tự là gì? Nêu các tính chất của định dạng kí tự

  18. Nêu các bước lưu văn bản, mở văn bản có sẵn.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • thu thủy

  1.Nêu quy tắc gõ văn bản trong world

  2.Nêu các bước chèn bảng vào văn bản

  3.Nêu các bước sao chép văn bản

  4.Nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  nêu các bước để tạo bảng trong văn bản

  quy tắc chèn thêm cột, chèn thêm hàng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bin Nguyễn
  1. Em hãy nêu các bước để tạo bảng ?
  2. Em chỉ chọn mật phần của văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn bản. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ văn bản không ?
  3. Một văn bản có 12 trang. Hãy thử tìm hiểu xem có thể chỉ in 5 trang đầu của văn bản được không ?
  GIÚP MK VỚI MAI MK THI RỒI
  Theo dõi (0) 2 Trả lời