YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 106 SGK Tin học 6

Giải bài 1 tr 106 sách GK Tin học lớp 6

Khi nào ta cần trình bày một phần văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một ví dụ cụ thể.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Chúng ta cần trình bày một phần văn bản dưới dạng bảng khi thông tin, dữ liệu của một nội dung có nhu cầu tính toán, so sánh và sắp xếp.

Ví dụ: Thời khóa biểu, bảng điểm… 

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 106 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1