YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 106 SGK Tin học 6

Giải bài 6 tr 106 sách GK Tin học lớp 6

Có thể dùng các nút lệnh ,  và  để căn chỉnh một bảng vào giữa trang được không? Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

  • Không thể dùng các nút lệnh  và  để căn chỉnh một bảng vào giữa trang.
  • Thao tác để căn chỉnh một bảng vào giữa trang:
  • Căn chỉnh vị trí của bảng trên trang: 
    • Word 2003: Table\ Table Properties
    • Word 2007: Layout à Properties

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 106 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF