YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 106 SGK Tin học 6

Giải bài 7 tr 106 sách GK Tin học lớp 6

Tạo bảng và nháy nút lệnh  Table and borders (Bảng và đường biên) để hiển thị thanh công cụ Table and borders.

Nháy mũi tên  bên phải nút lệnh   để chọn dạng thích hợp. Quan sát kết quả định dạng của văn bản trong ô và cho nhận xét về tác dụng của chúng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Tác dụng: Căn chỉnh vị trí của văn bản trong ô.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 106 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1