ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 5 SGK Tin học 6

Giải bài 2 tr 5 sách GK Tin học lớp 6

Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó:

  • Ví dụ 1: Tiếng gà gáy sáng

Cách thức mà con người thu nhận thông tin là nghe được bằng tai (thính giác)

  • Ví dục 2: Biển báo giao thông

Cách thức mà con người thu nhận thông tin là thông qua thị giác

  • Ví dụ 3: Thông tin thời sự trong nước

Con người nhận thông tin bằng cách nghe (thính giác) và thấy (thị giác)

 

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 5 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1