ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1 Thông tin và Tin học

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1 về Thông tin và Tin học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1