ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 1 Tin học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 5 môn Tin học 6 Bài 1 Thông tin và Tin học sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến khái niệm thông tin, mô hình quá trình xử lí thông tin, nhiệm vụ chính của tin học,... Mời các em cùng tham khảo.

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1