YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là:

  • A. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán
  • B. Viết chương trình
  • C. Xác định bài toán
  • D. Hiệu chỉnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước quan trọng nhất để giải một bài toán trên máy tính là: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7919

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON