YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

  • A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  • B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán  – Viết tài liệu
  • C. Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  • D. Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7917

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON