YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là?

  • A. Hiệu quả về thời gian
  • B. Hiệu quả về không gian
  • C. Khả thi khi cài đặt
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON