ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Viết chương trình là?

   

  • A. Biểu diễn thuật toán
  • B. Dùng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt bài toán
  • C. Dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Viết chương trình là dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON