ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 8 lớp 7 At the post office


Bài học Unit 8 Lớp 7 Part B - At the post office hướng dẫn các em tìm hiểu cách gửi thư tại bưu điện.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 7 Task B1

 • Listen and read. Then practice with a partner. (Nghe và đọc. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Liz: Xin lỗi. Em muốn gửi lá thư này đi Mỹ. Bao nhiêu tiền ạ?

Nhân viên: 9 500 đồng.

Liz: Và em cần một vài phong bì. Mấy phong bì này giá bao nhiêu ạ?

Nhân viên: 2 000 đồng

Liz: Vâng. Em sẽ lấy chúng. Xin hỏi tất cả là bao nhiêu tiền ạ?

Nhân viên: À, tem cho lá thư của em là 9 500 đồng. Các phong bì là 2 000. Vậy tất cả là 11 500 đồng.

Liz: Đây ạ, 15 000 đồng

Nhân viên: Đây là tiền thừa của em. Cám ơn.

Liz: Cám ơn. Tạm biệt.

 • Now answer the questions. (Bây giờ trả lời các câu hỏi.)

a) Where will Liz mail her letter? (Liz sẽ gửi lá thư của cô ấy đi đâu?)

=> Liz will mail her letter to the USA.

b) How much does Liz pay altogether? (Liz trả tổng cộng bao nhiêu tiền?)

=> She pays 11 500 dong altogether.

c) How much change does she receive? (Cô ấy nhận lại bao nhiêu tiền thừa?)

=> She receives 3 500 dong change.

 • About you. (Về bạn.)

d) Where is your nearest post office? (Bưu điện gần nhất của bạn ở đâu?)

=> The nearest post office in my area is on Le Duan street.

e) How do you get there from your home? (Bạn đi từ nhà đến đó bằng phương tiện gì?)

=> I often walk there, because it is not far from my house.

2. Unit 8 Lớp 7 Task B2

 • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Nga và Hoa dự định đi tới bưu điện sau giờ học.

Nga: Hoa này, bạn muốn đến bưu điện để làm gì?

Hoa: Mình muốn mua vài con tem cho thư trong nước và vài tem gửi đi nước ngoài. Mình có người bạn tâm thư ở Mỹ. Bạn ấy tên Tim.

Nga: Thú vị nhỉ! Các bạn có thường xuyên viết thư cho nhau không?

Hoa: Rất thường xuyên - khoảng 1 lần một tháng. Bạn ấy kế cho mình nghe về cuộc sống của bạn ấy ở Mỹ. Ồ, mình cần mua một thẻ điện thoại ở bưu điện nữa.

Nga: Sao bạn lại cần thẻ điện thoại?

Hoa: Mình gọi điện cho bố mẹ mỗi tuần một lần.

Nga: Được. Bưu điện đây rồi. Chúng mình hãy vào và mua những thứ bạn cần đi.

 • Questions (Trả lời câu hỏi)

a) What does Hoa need from the post office? (Hoa cần những gì ở Bưu điện?)

=> Hoa needs some local stamps and overseas stamps, and a phone card.

b) Why does she need stamps for overseas mail? (Tại sao cô ấy cần tem cho các thư gửi đi nước ngoài?)

=> Because she has a penpal in the USA and she sends him letters regularly.

c) Why does she need a phone card? (Tại sao cô ấy cần một thẻ điện thoại?)

=> Because she needs it to phone her parents once a week.

3. Unit 8 Lớp 7 Task B3

 • Complete the dialogue. Then make similar dialogues; use the words in the box. (Hoàn thành bài hội thoại. Sau đó làm các cuộc hội thoại tương tự; sử dụng các từ trong hộp.)

postcard(s)          stamp(s)          envelope(s)          phone card(s)           writing pad(s)

Hoa: I would like five local stamps and two stamps for America.

Clerk: Here you are. Is that all?

Hoa: I also need a fifty thousand dong phone card. How much is that altogether?

Clerk: That is seventy-five thousand dong.

Hoa: Here is eighty thousand dong.

Clerk: Thanks. Here is your change.

 • Similar dialogues

1.

Clerk: Hello. Can I help you?

Tuan: I'd like a writing pad. The good one.

Clerk: Here you are. Is that all?

Tuan: Ah, I also need some envelopes. How much is that altogether?

Clerk: Well, the writing pad is ten thousand dong. Five envelopes are one thousand. That's eleven thousand dong altogether.

Tuan: Here is fifteen thousand dong.

Clerk: Thanks. Here is your change.

2.

Linh: Hello, I would like some postcards of Ho Chi Minh City. Do you have them?

Clerk: Yes, of course. Here you are. They're very beautiful. You can choose the ones you like.

Linh: I'll get three postcards with different sights.

Clerk: OK. Is that all?

Linh: Oh, I also need a phone card. I'd like a one-hundred-thousand card. So, how much is that altogether?

Clerk: Well, three postcards are fifteen thousand dong. The phone card is one hundred thousand dong. That's one hundred and fifteen thousand dong.

Linh: Here is one hundred and twenty thousand dong.

Clerk: Thank you. Here is your change.

4. Unit 8 Lớp 7 Task B4

Listen and write the price of each of these five items. (Nghe và viết giá của 5 món đồ này.)

Guide to answer

- Five stamps: 500 dong each, 2,500 dong in total.

- A packet of envelopes: 2,000 dong.

- A writing pad: 3,000 dong.

- A pen: 1,500 dong.

- A phone card: 50,000 dong.

- What is the total cost? (Giá tiền tổng cộng là bao nhiêu?)

=> The total cost is fifty-nine thousand dong.

- How much change will Mrs. Robinson have from 60,000 dong? (Bà Robinson nhận được bao nhiêu tiền thừa từ 60 000 đông?)

=> Mrs. Robinson has one thousand dong change.

5. Unit 8 Lớp 7 Task B5

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

Guide to answer

a) How much is it to mail a local letter in Viet Nam? (Ở Việt Nam gửi một lá thư trong nước giá bao nhiêu tiền?)

=> A local letter in Vietnam costs eight hundred dong.

b) How much is a letter to America? (Gửi một lá thư đi Mỹ giá bao nhiêu tiền?)

=> A letter to America costs about ten thousand dong.

c) What does the post office sell apart from stamps? (Ngoài các con tem, Bưu điện còn bán những gì?)

=> Apart from stamps, the post office also sells envelopes, postcards, phone cards, writing pads, newspapers and magazines.

d) Do you write to anyone overseas? Who? (Bạn có viết thư cho ai ở nước ngoài không? Ai?)

=> Yes, I do. I sometimes write to my friends/ my uncle/ my cousin ... in the USA/ Canada/ Japan/ ...

=> No, I don't.

Bài tập trắc nghiệm Part B - Unit 8 Lớp 7

Trên đây là nội dung hướng dẫn bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 Part B - At the post office, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 At the post office

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

  1. That was your plane

  2. Is this your suitcase

  3. This was their house

  4. Are those his shoes

  5. There are my pens

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1