ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 8 lớp 7 Asking the way


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 Part A - Asking the way hướng dẫn các em cách hỏi khoảng cách giữa các địa điểm.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 8 Lớp 7 Task A1

 • Name the places. (Đặt tên các nơi chốn sau.)

Guide to answer

a) National Bank of Vietnam

b) Saint Paul Hospital

c) Sofitel Metropole Hotel

d) Post office

e) Ha Noi Railway Station

f) Dong Xuan Market

2. Unit 8 Lớp 7 Task A2

 • Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

a)

Du khách: Xin lỗi. Gần đây có cửa hàng đồ lưu niệm không vậy?

Nga : Có. Có một tiệm ở đường Hàng Bài.

Du khách: Em có thể vui lòng chỉ tôi cách đến đó không?

Nga : Đi thẳng. Rẽ ở đường thứ hai bên trái. Cửa hàng đồ lưu niệm ở bên tay phải, đối diện với Bưu điện.

Du khách: Cảm ơn em.

Nga : Dạ không có chi.

b)

Du khách: Xin lỗi. Em có thể vui lòng chỉ tôi đường đến siêu thị?

Lan : Siêu thị à? Được. Đi thẳng. Rẽ ở đường thứ nhất phía tay phải. Siêu thị ở ngay trước mặt chú.

Du khách: Cám ơn nhiều.

Lan : Dạ không có chi.

3. Unit 8 Lớp 7 Task A3

 • Look at this street map. Practice the dialogue with a partner. (Nhìn vào bản đồ đường này. Luyện tập hội thoại với bạn học.)

Ask for and give directions to these places. (Hỏi đường và chỉ đường tới những địa điểm này.)

bank                     restaurant 

police station         hotel

shoe store             post office

bookstore              school

Guide to answer

police station

A: Where is the police station?

B: The police station is between the post office and the museum. It's opposite the stadium.

shoe store

A: Where is the shoe store?

B: The shoe store is between the restaurant and the hotel. It's opposite the supermarket.

bookstore

A: Where is the bookstore?

B: The bookstore is next to the souvenir shop. It's opposite the school.

restaurant

A: Where is the restaurant?

B: The restaurant is next to the shoe store/ the bank. It's opposite the supermarket/ the hospital.

hotel

A: Where is the hotel?

B: The hotel is next to the bank/ the shoe store. It's opposite the post office.

post office

A: Where is the post office?

B: The post office is next to the school/ the police station. It's opposite the hotel.

school

A: Where is the school?

B: The school is next to the post office. It's opposite the bookstore.

 • Now, look at the street map again. Listen and write the places. (Bây giờ nhìn lại bản đồ đường phố. Nghe và viết các nơi chốn.)

1. souvenir shop

2. shoe store

3. hotel

4. drugstore  

5. hospital 

4. Unit 8 Lớp 7 Task A4

 • Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner. (Nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Lan: Bạn quê ở Huế. Nó cách Hà Nội bao xa vậy Hoa?

Hoa: Mình không chắc. Nó xa lắm. Phải mất khoảng 18 giờ để đến Hà Nội bằng xe đò.

Lan: Hãy ước chừng thử xem.

Hoa: Mình nghĩ nó khoảng 680 km.

Lan: Và từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh bao xa?

Hoa: Mình nghĩ nó khoảng 1 030 km.

5. Unit 8 Lớp 7 Task A5

Look at this table of distances in km. Ask and answer questions with a partner. (Hãy nhìn vào bảng khoảng cách tính theo km. Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học.)

Guide to answer

A: How far is it from Vinh to Ha Noi?

B: It's about 319 km.

A: How far is it from Hue to Ha Noi?

B: It's about 688 km.

A: How far is it from Da Nang to Ha Noi?

B: It's about 791 km.

A: How far is it from Ho Chi Minh City to Ha Noi?

B: It's about 1 726 km.

Bài tập trắc nghiệm Part A - Unit 8 Lớp 7

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 7 Part A - Asking the way. Để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 7 Asking the way

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Using the given words to complete the sentences

  1. Could / show / way / bookstore, please?

  =>

  2. Could / tell / how / get / bus station / please?

  =>

  3. Her new school / big / her old school

  =>

  4. They / travel / Hue / next summer

  =>

  5. Would / like / come / my house / for lunch?

  =>

  6. Where / I / find / English books?

  =>

  7. Our school year / start / August / end / May

  =>

  8. We / usually / spend / one hour / play / badminton / our friends / the afternoon

  =>

  9. How long / it / take / you / do / the test?

  =>

  10. We / often / do experiments / Physics class

  =>

  11. I / lend / you / the novel / as soon as / I / finish / it

  =>

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1