ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 11 lớp 7 What was wrong with you?


Bài học Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 Part B - What was wrong with you? hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu một số tên bệnh và triệu chứng của cảm cúm thông thường.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 11 Lớp 7 Task B1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Thầy Tân: Hôm qua em ở đâu, Lan? Em không đi học.

Lan: Em bị cảm nặng. Em bị nhức đầu nữa.

Thầy Tân: Ồ, em bị bệnh à? Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Lan: Dạ ổn rồi, nhưng em còn hơi mệt.

Thầy Tân: Ồ, giờ ra chơi em nên ở lại trong lớp. Hôm nay thời tiết xấu quá. Mẹ em có viết giấy xin phép nghỉ ốm cho em không?

Lan: Dạ không. Nhưng em có giấy chứng bệnh của bác sĩ.

Thầy Tân: Tốt. À, thầy hiểu rồi. Em bị nhiễm vi rút. Thầy hy vọng em sẽ khoẻ.

Lan: Cám ơn thầy.

 • Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a) Why didn't Lan go to school yesterday? (Hôm qua tại sao Lan không đi học?)

=> Because she was sick.

b) What was wrong with her? (Có điều gì không ổn với cô ấy thế?)

=> She had a bad cold and a headache, too.

c) What does Mr. Tan tell Lan to do? (Thầy Tân bảo Lan làm gì?)

=> He suggested that Lan should stay in class in recess.

d) What did the doctor say about Lan's problem? (Bác sĩ đã nói gì về vấn đề sức khỏe của Lan?)

=> He said Lan had a virus.

e) Who wrote Lan's sick note? (Ai đã viết giấy xin phép nghỉ ốm cho Lan?)

=> The doctor wrote Lan's sick note.

2. Unit 11 Lớp 7 Task B2

 • Take a survey. Draw this table in your exercise book. (Thực hiện một cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em.)
Name Cold Flu Headache Stomachache Toothache
Nam x   x    
Hoa x   x    
Lan   x     x

 

 • Then ask three friends these questions and check the table. (Sau đó hỏi 3 bạn những câu hỏi này và kiểm tra lại bảng.)

a) Nam

You: Were you ever absent from school last semester?

Nam: Yes, I was.

You: Were you ill?

Nam: Yes, I was.

You: Did you have a cold?

Nam: Yes, I did. I also had a terrible headache.

b) Hoa

You: Were you ever absent from school last semester?

Hoa: Yes, I was.

You: Were you ill?

Hoa: Yes, I was.

You: What was the matter with you, Hoa?

Hoa: I had a bad cold and a headache.

c) Lan

You: Were you absent from school last semester, Lan?

Lan: Yes, I was.

You: Were you ill?

Lan: Yes, I was.

You: What was the matter with you?

Lan: I had flu and bad toothache.

 • Now combine the results for the whole class. Answer this questions: (Bây giờ kết hợp các kết quả của cả lớp. Trả lời câu hỏi:)

What was the most common illness? (Bệnh thông thường nhất là bệnh gì?)

=> The most common illness was cold/ flu/ headache/ stomachache/ toothache.

3. Unit 11 Lớp 7 Task B3

 • Listen. Then complete the table. (Nghe. Sau đó hoàn thành bảng sau.)

Days lost through sickness in class 7A last semester

Cold Flu Headache Stomachache Toothache
10 43 37 5 17

 

Total days lost: 112

 • ​Nội dung bài nghe Task B3

Last semester in class 7A, there was a total of 112 days’ absence due to sickness. The total breaks down as follows: most absences-43-were due to flue. Then came stomach problems with 37. Toothache came next with 17. Colds accounted for 10 absences. Finally, headaches caused 5 days’absence.

4. Unit 11 Lớp 7 Task B4

 • Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

Bệnh cảm thông thường

Chỉ có duy nhất một bệnh được gọi là thông thường: bệnh cảm thường. Chúng ta gọi nó là bệnh cảm thường vì hàng năm có hàng triệu người mắc phải.

Mọi người đều biết các triệu chứng: sổ mũi, sốt nhẹ, ho và nhảy mũi. Nó rất khó chịu, nhưng không ai biết cách chữa trị.

Ở tiệm thuốc, thông thường có nhiều loại thuốc trị cảm lạnh. Những thuốc này không trị được bệnh cảm, nhưng chúng làm giảm các triệu chứng. Dù bạn làm bất cứ điều gì, bệnh cảm của bạn cũng sẽ kéo dài vài ngày rồi sau đó biến mất.

Làm thế nào để giúp ngăn ngừa cảm lạnh? Ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục và bạn sẽ cân đối, khoẻ mạnh.

 • Questions (Trả lời câu hỏi)

a) Why do we call the cold 'common'? (Tại sao chúng ta gọi bệnh cảm 'thường'?)

=> Because every year millions of people catch it.

b) What are the symptoms of the common cold? (Các triệu chứng của bệnh cảm thường là gì?)

=> They're running nose, a slight fever, coughing and sneezing.

c) Is there a cure for the common cold? (Có cách chữa bệnh cảm thường không?)

=> No, there isn't.

d) Do cold cures work? What do they do? (Các phương thuốc trị bệnh cảm lạnh có tác dụng không? Chúng có tác dụng gì?)

=> No, they don't. They only relieve the symptoms.

e) How can you help prevent a cold? (Bạn có thể phòng ngừa bệnh cảm lạnh như thế nào?)

=> We should eat well, do exercise.

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 11 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Unit 11 tiếng Anh lớp 7 Part B - What was wrong with you?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 11 lớp 7 What was wrong with you?

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Bài tập XII. Đặt câu hỏi cho những từ được gạch chân trong câu.

  1.I saw her last night.

  -> When ...............................................................................

  2.She went to the doctor because she was sick.

  > Why ..........................................................................................

  3.Nga brushes her teeth three times a day.

  -> How often ....................................................................................

  4.She was absent from class yesterday because she was ill.

  ->Why ..........................................................................

  5.I am one meter sixty centimetere high.

  -> How tall..........................................................................................

  6.My sister is 45 kilos.

  -> How heavy.................................................................................

  7.I’d like to see a cowboy movie.

  -> What .........................................................................................

  8.She likes pop music.

  -> What .........................................................................................

  9.I like programs about teenagers .

  -> What kinds of programs...........................................................

  10 .We met her at the City’s theater last night.

  -> Where .................................................................................

  11.She woke up at six o’clock yesterday morning.

  -> What time …………………………………………

  12.The students had a medical check-up yesterday morning.

  -> When …………………………………………

  13.The blue dress is 120 thousand dong.

  -> How much ……………………………

  14.I bought this dress in Nha Trang.

  -> Where …………………………………………………

  Theo dõi (0)
 • I .circle best option A,B,C,D to complete the following passage:

  I'm writing to invite you a party we...................................(1)at the flat next Friday ,December 14th.As you know,......................................(2)..Lan's13th birthday next week and my birthday is in next month ,............................(3)...we thought we'd celebrate together and have a join party.I can't remember if you know my address or not,but anyway,if you.....................(4).the direction below,you shouldn't get lost.Take the number 15 bus from the station and..........................(5)..at the Star hotel .Walk down Long Viet Road ,past the Dan Chu cinema ,and then...........................(6)...the first turning on the right .That's Le Loi road.Turn left ...................................(7)...the first junction , then go straight past the church as far as the next crossroads..................................(8)......and our block of flats is the sencond on the right.do try and come.Of course ,you're .......................(9)...to bring someone with you if you want to .Look forward..............................(10).you then !

  1,a,have b,are having c,going to have d,will are having

  2,a, it's b,its c,they're d,she's

  3,a, too b,but c,because d,so

  4,a,to follow b,follow c,following d,follows

  5,a,get up b,get by c,get on d,get off

  6,a,have b.get c,take d,bring

  7,a, in b,at c,of d,on

  8,a,right turn b,to right c,to turn d,turn right

  9,a,welcomed b,welcome c,welcoming d,to welcome

  10,a, to see b,for seeing c,of seeing d,to seeing

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1