Trắc nghiệm Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 - What was wrong with you?

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 11 tiếng Anh lớp 7 Phần B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the best answer to fill in the blank

  Câu 1:

  • A. catch
  • B. relieve
  • C. protect
  • D. continue
 • Câu 2:

  • A. for
  • B. at
  • C. from
  • D. to
 • Câu 3:

  • A. get
  • B. take
  • C. do
  • D. catch
 • Câu 4:

  • A. slight
  • B. light
  • C. heavy
  • D. strong
 • Câu 5:

  • A. rare 
  • B. good 
  • C. bad
  • D. common

Được đề xuất cho bạn