ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 11 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Grammar Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 hướng dẫn các em ôn tập thì quá khứ đơn và ôn tập một số cấu trúc câu hỏi đơn giản hỏi thăm tình hình sức khỏe của ai đó.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Thì quá khứ đơn

 

FORM

USAGE

 The Simple Past

(Thì quá khứ đơn)

+ Affirmative: S  + V –ed / V2

+ Negative : S  +  didn’t + V

( bare inf )

+ Question: Did + S +  V

(bare inf )?

- Diễn tả một hành động, 1 sự kiện hoặc 1 tình huống đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm xác định trong quá khứ

- Kể lại một chuỗi hành động đã xảy ra  trong quá khứ.

Nó được dùng với các trạng từ: last week / month / year, ago, yesterday, in 1990, …

 

2. Mẫu câu "What was wrong with you?"

Để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ai đó khi thấy họ có biểu hiện mệt mỏi chúng ta có thể sử dụng

 • What was wrong with you?
 • What's the matter with you?

Trên đây là nội dung của bài học Grammar Tiếng Anh lớp 7 Unit 11, trong quá trình học bài và ôn tập có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • ./2Dùng What, Where, When, Who, Why, How, What time để hoàn tất các câu sau:

  1. ........... will they do tomorrow? I will do my homework.

  2. ........... will go camping next Sunday? Nam and Quang will.

  3. ........... will we meet? We will meet at Lan's h0ouse.

  4. ........... will you be back? I will be back at 8 O' clock.

  5. ........... will she go to the zoo? She will go by bus.

  6. ........... will your father travel to Ha Noi? He 1will travel next week.

  7. ........... will Nam go to bed early tonight? Bec.ause he will have a test tomorrow.

  8. ........... will Nam go to next summer vacation? I will go to Nha Trang.

  Theo dõi (0)
 • your dress is diffrent from mine

  my dress is not

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1