Unit 11 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Grammar Unit 11 Tiếng Anh lớp 7 hướng dẫn các em ôn tập thì quá khứ đơn và ôn tập một số cấu trúc câu hỏi đơn giản hỏi thăm tình hình sức khỏe của ai đó.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Thì quá khứ đơn

 

FORM

USAGE

 The Simple Past

(Thì quá khứ đơn)

+ Affirmative: S  + V –ed / V2

+ Negative : S  +  didn’t + V

( bare inf )

+ Question: Did + S +  V

(bare inf )?

- Diễn tả một hành động, 1 sự kiện hoặc 1 tình huống đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm xác định trong quá khứ

- Kể lại một chuỗi hành động đã xảy ra  trong quá khứ.

Nó được dùng với các trạng từ: last week / month / year, ago, yesterday, in 1990, …

 

2. Mẫu câu "What was wrong with you?"

Để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ai đó khi thấy họ có biểu hiện mệt mỏi chúng ta có thể sử dụng

 • What was wrong with you?
 • What's the matter with you?

Trên đây là nội dung của bài học Grammar Tiếng Anh lớp 7 Unit 11, trong quá trình học bài và ôn tập có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • BÀI1,một đoạn dây dẫn MN nằm ngang trong từ trường đều có B=4.10-2 cho dòng điện I đi vào dây dẫn có chiều từ N đến M, dây có m=100g nằm cân bằng. xác định độ lớn dòng điện I và chiều của B

  BÀI 2. một ống dây dẫn gồm 2000 vòng, dài 4cm mang dòng điện 10A. xác định cảm ừng từ của từ trường trong lòng ống dây.

  BÀI 3. cho hai đoạn thẳng dài song song có I1=5A. I2=10A, đặt cách nhau 60cm. xác định cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của đoạn thẳng vuông góc với hai dây dẫn trong hai trường hợp:

  a, I1,Icùng chiều.

  b,I1,I2 ngược chiều.

  BÀI 4. một hạt bụi có khối lượng 10g mang điện tích 5.10-9C bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với B, B=0,02T. xác định lực Lo ren xo tác dụng lên hạt và bán kính quỹ đạo của hạt bụi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lực tương tác giữa hai điện tích là lục từ hay lực điện vậy ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn


nocache getLessionFaq