ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 10 lớp 7 A bad toothache


Bài học Unit 10 tiếng Anh lớp 7 Part B - A bad toothache hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về cách chăm sóc răng miệng, phòng tránh sâu răng.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 7 Task B1

 • Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Minh: Ôi!

Hoa: Bạn làm sao vậy Minh?

Minh: Mình bị đau răng.

Hoa: Bạn định đi nha sĩ khám chứ?

Minh: Có. Mình có cuộc hẹn vào lúc 10 giờ 30 sáng nay nhưng mình sợ quá.

Hoa: Sao vậy?

Minh: Mình ghét âm thanh của máy khoan. Nó rất ồn.

Hoa: Mình hiểu được bạn cảm thấy thế nào mà, nhưng đừng lo. Tuần rồi, nha sĩ đã trám lỗ sâu trong răng mình đấy.

Minh: Thế bạn có sợ không?

Hoa: Mình hơi sợ, nhưng cô nha sĩ tử tế lắm. Cô ấy khám răng mình và bảo mình đừng lo. Sau đó cô ấy trám lại. Sau đó nó hết đau liền. Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi cô ấy chữa răng cho mình.

Minh: Bạn đúng đấy. Mình cảm thấy ít sợ hơn rồi. Cám ơn nhé, Hoa.

Hoa: Không có chi. Chúc may mắn nhé!

 • Now answer (Trả lời câu hỏi)

a) What is wrong with Minh? (Minh có điều gì không ổn?)

=> Minh has a toothache.

b) Does Minh like going to the dentist? How do you know? (Minh có thích đi nha sĩ không? Làm thế nào bạn biết được?)

=> No, he doesn't. Because he hates the sound of the drill and he feels scared.

c) Why did Hoa go to the dentist last week? (Tuần trước tại sao Hoa đi gặp nha sĩ?)

=> Last week, Hoa went to the dentist because her tooth had a cavity.

d) What did the dentist do? (Nha sĩ đã làm gì?)

=> She filled it.

 • About you. (Về bạn.)

e) What did you do the last time you had a bad toothache? (Lần trước bạn đã làm gì khi bạn bị đau răng nặng?)

=> I went to a dentist.

f) Are you scared of seeing the dentist? (Bạn có sợ gặp nha sĩ không?)

=> No, I am not.

2. Unit 10 Lớp 7 Task B2

 • Listen and answer. (Nghe và trả lời.)

Guide to answer

a) What is Dr Lai's job? (Bác sĩ Lai làm nghề gì?)

=> Dr Lai is a dentist at Quang Trung school.

b) What clothes does Dr Lai wear to work? (Bác sĩ Lai mặc quần áo gì đi làm?)

=> She wears a uniform to work.

c) How to most children feel when they come to see Dr Lai? (Hầu hết các đứa trẻ cảm thấy như thế nào khi gặp Bác sĩ Lai?)

=> Most children feel scared when they come to see Dr Lai.

d) How does Dr Lai help these children? (Bác sĩ Lai giúp những đứa trẻ này như thế nào?)

=> She gives the children some advice, tells them how to look after their teeth and reminds them to clean their teeth regularly.

 • Nội dung bài nghe Task B2

Dr.Lai is a dentist at Quang Trung school. She looks after all the students’ teeth. Dr Lai’s office is clean and so is her uniform. She always washes her hands after each child leaves. Many children are scared when they come to see Dr Lai, but she is a kind woman , she explains what will happen so they are not afraid.

Dr Lai gives the children advice. She tell them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly.

3. Unit 10 Lớp 7 Task B3

 • Listen and read. (Nghe và đọc.)
 • Hướng dẫn dịch

Minh đang ngồi ở phòng khám của bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai đang kiểm tra răng của cậu ấy.

Bác sĩ Lai thật tử tế. Cô ấy cười với Minh và nói "Đừng lo nhé Minh, em có một lỗ răng sâu nhỏ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Những cái răng khác của em đều ổn cả".

Minh thấy rất vui. Bác sĩ Lai trám lỗ răng sâu trong răng của Minh. Cô làm xong việc không tới 10 phút. Minh rất hài lòng. Sau đó bác sĩ Lai ngồi xuống nói chuyện với Minh lần nữa.

Cô ấy hỏi "Minh, bao lâu em đánh răng một lần?". Minh lại trông có vẻ lo lắng.

"Ồ, em... À, đôi khi em quên đánh răng"

Bác sĩ Lai nói "Cố gắng đừng quên, việc đánh răng rất quan trọng đấy. Răng sạch là răng khoẻ!"

 • Now complete the story. (Bây giờ hoàn thành câu chuyện.)

Guide to answer

Minh is very nervous and Dr Lai notices this. She smiles at Minh and tells not to worry. She explains one of his teeth has a cavity. He has to clean/ brush them regularly. After Dr Lai fills his tooth, Minh leaves. He is very pleased.

4. Unit 10 Lớp 7 Task B4

Ask and answer questions with a partner. Use the words to help you. (Hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn học. Sử dụng các từ đã cho để giúp em.)

Guide to answer

b) nervous see/dentist

He looks nervous.

Why?

Because he is seeing a dentist.

c) cavity/ not serious small

The cavity isn't serious.

Why?

Because it's very small.

d) happy teeth/ OK

Minh looks happy.

Why?

Because his teeth are ok now.

5. Unit 10 Lớp 7 Task B5

 • Write. Complete this poster with a partner. (Viết. Hoàn thành tấm áp phích này với một bạn.)

Guide to answer

Do                                                                              Don't

- Brush teeth after meals                                      - Use an old toothbrush

- Use a good toothbrush                                       - Eat lots of candy and sweets

- Go to a dentist when having a toothache

Bài tập trắc nghiệm Part B - Unit 10 Lớp 7

Trên đây là nội dung bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 7 Part B - A bad toothache, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 A bad toothache

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Hãy viết lại các câu sau :

  1. This library contains over 30 million books (there)

  2. How terrible the weather is! (what)

  3. Mr Lam should wear gloves to protect his hand

  - Mr Lam had better....... hand

  4. He always washes his hands before meals (dung so)

  - He always..... ..............she

  5. I didn't have a toothache. They didn't have a toothache (dung neither)

  -I didn't ..........................they

  6. Ann drives dangerously

  - Ann is a.. ...........................

  7. It is not necessary for you to finish the work today.

  - You don't have.................

  8. I like roller skating and my brother does too

  -I like roller skating and so......

  9. How much are the rackets?

  - How much do.......................

  10. Zidane is among the greatest football player in the world

  - One of the greatest football players........

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1