ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Unit 10 lớp 7 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Grammar Unit 10 Tiếng Anh lớp 7 giới thiệu đến các em cấu trúc hỏi và trả lời về nguyên nhân, kết quả.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Từ để hỏi Why

Câu hỏi với Why thường được dùng hỏi lí do hay nguyên nhân.

Why + Trợ động từ + S + V + ... ?

- Why is he going to the library this afternoon? Tại sao chiều nay anh ấy đến thư viện?

- Why did they borrow this book? Tại sao họ mượn sách này?

Để trả lời cho câu hỏi với Why chúng ta có thể dùng:

  • because + mệnh đề: bởi vì ...

- Why are you on a diet? Tại sao bạn ăn kiêng ? Because I want to lose weight. Vì tôi muốn giảm cân.

- Why does he study hard? Tại sao anh ấy học chăm? Because he wants to pass the exams. Vì anh ấy muốn thi đậu.

  • because of + cụm từ: bởi vì

- Why was he absent from class yesterday? Tại sao anh ta nghỉ học hôm qua? Because of his illness. Vì anh ta ốm

  • Cụm động từ nguyên mẫu có TO

- Why are you on a diet? To lose weight. Để giảm cân.

- Why do people do exercise? Tại sao người ta tập thể dục? To keep healthy. Để giữ được sức khỏe tốt.

Trên đây là nội dung bài học Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 unit 10, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 

-- Mod Tiếng Anh 7 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1