ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Speaking - Hội thoại


Để giúp các em bàn luận về từng yêu cầu của các ngành nghề, mời các em tham khảo bài học Unit 8 "The World Of Work" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Speaking.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Skills and qualities  (Kỹ năng và phẩm chất)

1.1. Task 1 Unit 8 lớp 12 Speaking 

Look at the lists of skills and qualities. Can add more of them? Choose a job in the box and decide on the skills and qualities needec the job. Tell your partner about the job.  (Nhìn vào danh sách các kỹ năng và phẩm chất. bạn có thể thêm nhiều hơn không? Chọn một công việc trong hộp và quyết định về các kỹ năng và phẩm chất cần thiết trong công việc. Nói với bạn về công việc.)

Example

I think a chef needs to be self-motivated, hard-working, and creative. He/She also needs to good at planning menus and instructing cooks. (Tôi nghĩ một bếp trưởng cần có động lực, siêng năng và sáng tạo. Anh ấy/Cô ấy cần giỏi trong việc lên kế hoạch menu và hướng dẫn các đầu bếp)

I think the job of a doctor is very challenging. She has to work under a lot of pressure. The also involves a lot of interaction with patients, very important for a doctor to be kind, caring, and compassionate. (Tôi nghĩ công việc của một bác sĩ thì rất nhiều thử thách. Cô ấy phải làm việc dưới nhiều áp lực. Bao gồm nhiều tương tác với bệnh nhân, rất quan trọng ở một bác sĩ là tốt bụng, biết quan tâm và yêu nghề)

Guide to answer

I think flight attendant is responsible for taking a good care of customers so it is important for them to be always polite and enthusiastic. Communication and problems-solving skills and a good command of languages are also some of the requirements for this job. (Tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không có trách nhiệm phải chăm sóc thật tốt cho hành khách vì vậy họ cần phải luôn lịch sự và hăng hái. Kỹ năng giao tiếp và giải quyết với đề và khả năng ngôn ngữ cũng một trong số các yêu cầu cho công việc này)

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 12 Speaking 

Complete the conversation between Lan and Nam using the information in the box. Then practise the conversation in pairs.  (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Lan và Nam sử dụng thông tin trong khung. Sau đó, thực hành các cuộc trò chuyện theo cặp.)

Guide to answer

Nam: What kind of job would you like to have in the future?

Lan: I’d like to work (1) as a chef.

Nam: Really? Why do you want to be a chef?

Lan: Well, I think I have (2) the qualities needed to be a chef. I’m (3) hard-working, creative, and self-motivated.

Nam: I agree. I’ve always admired your creativity.

Lan: I’m also good at (4) planning menus and can (5) give clear instructions.

Nam: Yes, you have excellent communication skills. I hope you will become a master chef one day.

Lan: Thank you! What about you?

Nam: I don’t really know. My parents want me to study medicine, but I don’t think I’d like to be a doctor. I want (6) to be a teacher instead.

Lan: Great, but do you think you can be a good teacher?

Nam: Actually, I’m very good at (7) science subjects. I’m (8) friendly, I love children, and I can (9) communicate my ideas very clearly to other people. My biology teacher also advised me to consider becoming a teacher.

Lan: I think she is right. I believe that you will become a great biology teacher!

Tạm dịch:

Lan muốn làm việc như một đầu bếp trong tương lai. Cô ấy rất chăm chỉ, sáng tạo và có động lực. Cô ấy cũng giỏi trong việc lên kế hoạch thực đơn và có thể hướng dẫn rõ ràng.

Nam muốn trở thành một giáo viên. Anh ấy rất giỏi môn khoa học. Anh ấy thân thiện. Anh ấy yêu trẻ và có thể truyền đạt ý tưởng của mình cho người khác.

Nam: Bạn muốn có công việc gì trong tương lai?

Lan: Tôi muốn làm đầu bếp.

Nam: Thật sao? Tại sao bạn muốn trở thành đầu bếp?

Lan: À, tôi nghĩ tôi có những phẩm chất cần thiết để làm đầu bếp. Tôi làm việc chăm chỉ, sáng tạo và năng động.

Nam: Tôi đồng ý điều đó. Tôi luôn ngưỡng mộ sự sáng tạo của bạn.

Lan: Tôi cũng giỏi hoạch định các thực đơn và có thể đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng.

Nam: Vâng, bạn có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một bậc thầy đầu bếp vào một ngày nào đó.

Lan: Cảm ơn bạn! Thế còn bạn?

Nam: Tôi thực sự không biết. Cha mẹ tôi muốn tôi học dược, nhưng tôi không nghĩ tôi muốn trở thành bác sĩ. Tôi muốn trở thành một giáo viên.

Lan: Tuyệt vời, nhưng bạn có nghĩ bạn có thể là một giáo viên giỏi không? 

Nam: Thực ra, tôi rất giỏi môn khoa học. Tôi thân thiện, tôi yêu trẻ con, và tôi có thể truyền đạt ý tưởng của tôi cho người khác một cách rõ ràng. Giáo viên môn sinh học của tôi cũng khuyên tôi nên cân nhắc trở thành một giáo viên.

Lan: Tôi nghĩ cô ấy đúng. Tôi tin rằng bạn sẽ trở thành một giáo viên môn sinh học tuyệt vời!

1.3. Task 3 Unit 8 lớp 12 Speaking 

Work in pairs. Make a similar conversation to the one in 2. Use the words and phrases in 1 and your own information.  (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong 2. Sử dụng từ và cụm từ trong 1 và thông tin riêng của bạn.) 

Guide to answer

A: What kind of job would you like to have in the future?

B: I’d like to be a doctor .

A: Really? Why do you want to be a doctor? 

B: Well, I think I have the qualities needed to be a doctor. I’m very kind, caring , and compassionate .

A: I agree. I’ve always admired your compassionate.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn có công việc gì trong tương lai?

B: Tôi muốn trở thành bác sĩ.

A: Thật sao? Tại sao bạn muốn trở thành một bác sĩ?

B: À, tôi nghĩ tôi có những phẩm chất cần thiết để trở thành bác sĩ. Tôi rất tử tế, quan tâm và nhân hậu.

A: Tôi đồng ý. Tôi đã luôn luôn ngưỡng mộ lòng nhân hậu của bạn.

Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 8 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 8 The World Of Work - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 12 mới Speaking.

 • Câu 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges

   "Hello, may I speak to the manager please?"

  “____” 

  • A. No, you may not.
  • B. That's OK.
  • C. Hold on, please.
  • D. You're welcome. 
  • A. Yeah, not bad, thanks.
  • B. I'm fine, thanks.
  • C. No, thanks.
  • D. I'm terribly sorry. 
 • Câu 3:

   "Your email was a bit of a shock: Rob trying to sell the coffee shop to Café Pronto. I couldn't believe it!”

  • A. Me, too. 
  • B. So could I. 
  • C. I couldn't, too. 
  • D. Me neither. 

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, rèn luyện kĩ năng nói và biết cách tạo đoạn hội thoại về công việc các em yêu thích với việc kể ra kĩ năng và phẩm chất cần có.

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)