AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là

  • A. Nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp
  • B. Bảo vệ môi trường không khí trong lành
  • C. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội
  • D. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>