YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở quần thể người, quy định nhóm tuổi trước sinh sản là:

  • A. Từ 15 đến dưói 20 tuổi
  • B. Từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi
  • C. Từ sơ sinh đến dưói 25 tuổi
  • D. Từ sơ sinh đến dưói 20 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>