ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 112 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 112 sách BT Sinh lớp 9

Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì nào?

A. Thời kì nguyên thuỷ và thời kì, xã hội nông nghiệp.

B. Thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

C. Thời kì nguyên thuỷ và thời kì xã hội công nghiệp.

D. Thời kì nguyên thuỷ, thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Từ khi xuất hiện trên Trái Đất, con người đã tác động tới môi trường qua những thời kì: thời kì nguyên thuỷ, thời kì xã hội nông nghiệp và thời kì xã hội công nghiệp.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 112 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF