ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 113 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 113 sách BT Sinh lớp 9

Trong thời đại văn minh công nghiệp, hoạt động nào sau đây tác động đến môi trường?

A. Nền nông nghiệp cơ giới hoá tạo ra nhiều vùng trồng trọt lớn.

B. Công nghiệp khai khoáng, sản xuất hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu.

C. Quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ.

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Nền nông nghiệp cơ giới hoá tạo ra nhiều vùng trồng trọt lớn, công nghiệp khai khoáng, sản xuất hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu, quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ là những hoạt động tác động đến môi trường trong thời đại văn minh công nghiệp.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 113 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF