YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 107 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 107 sách GK Sinh lớp 9

Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần được tiến hành như thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Phương pháp chọn lọc hàng loạt 1 lần tiến hành như sau:

  • Năm thứ nhất: gieo trồng giống khởi đầu, chọn lọc cây ưu tú phù hợp với mục đích chọn lọc. Hạt các cây ưu tú trộn lẫn để làm giống cho năm sau.
  • Năm thứ hai: gieo và so sánh giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng ( giống tốt đang được sử dụng đại trà trong sản xuất) nếu giống chọn hàng loạt đã đạt yêu cầu đặt ra, hơn giống ban đầu, hơn hoặc bằng giống đối chứng thì dùng làm giống không cần chọn lọc lần 2. Nếu giống chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục chọn lọc lần 2 cho đến khi đạt yêu cầu.

Phương pháp chọn lọc hàng loạt nhiều lần: Trình tự giống chọn lọc một lần, chỉ khác là trên ruộng chọn giống năm thứ 2 người ta gieo trồng chọn hàng loạt để chọn cây ưu tú và tiếp tục gieo trồng để so sánh ở những năm tiếp theo.

Ưu điểm: đơn giản, dễ làm, ít tốn kém nên có thể áp dụng rộng rãi, kết quả nhanh, ở thời gian đầu.

Nhược điểm: dễ nhầm với thường biến phát sinh do khí hậu và địa hình vì chọn lọc chỉ dựa và kiểu hình.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 107 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON