ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 106 SBT Sinh học 8

Giải bài 9 tr 106 sách BT Sinh lớp 8

Cận thị là gì?

A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.

B. Là tật mắt có khả năng nhìn xa.

C. Là tật mắt không có khả năng nhìn.

D. Là tật mắt có khả năng nhìn rõ. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần.

⇒ Đáp án A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 106 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1