YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 21 tr 108 sách BT Sinh lớp 8

Bệnh về mắt có đặc điểm

A. Dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

B. Do tắm rửa trong ao tù.

C. Do dùng chung bát đũa.

D. Cả A và B. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Bệnh về mắt có đặc điểm dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh và nguyên nhân do tắm rửa trong ao tù.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 108 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON