YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 106 SBT Sinh học 8

Giải bài 11 tr 106 sách BT Sinh lớp 8

Viễn thị là gì?

A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.

B. Là tật mắt có khả năng nhìn xa.

C. Là tật mắt không có khả năng nhìn.

D. Là tật mắt có khả năng nhìn rõ. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Viễn thị là: là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa (trái với cận thị)

⇒ Đáp án B

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 106 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON