Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 50 Vệ sinh mắt

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Do cầu mắt ngắn hoặc do thủy tinh thể lão hóa
  • B. Do cầu mắt dài bẩm sinh
  • C. Do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách
  • D. Do vệ sinh không sạch
  • A. Do đọc sách không đúng cách không giữ đúng khoảng cách
  • B. Do cầu mắt dài bẩm sinh
  • C. Do vệ sinh không sạch
  • D. Do cầu mắt ngắn, hoặc do thủy tinh thể bị lão hóa
  • A. Khi đi tàu xe đông người không tập trung để đọc sách được
  • B. Khoảng cách giữa sách và mắt luôn thay đổi nên mắt phải luôn điều tiết gây mỏi mắt, có hại cho mắt
  • C. Khoảng cách giữa sách và mắt luôn thay đổi, sách bị rung
  • D. Khi đi tàu xe căng thẳng thần kinh nên đọc sách sẽ có hại cho mắt
  • A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn rõ.
  • B. Là tật mà mắt không có khả năng nhìn
  • C. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.
  • D. Là tật mà mắt có khả năng nhìn xa
  • A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.
  • B. Là tật mà mắt có khả năng nhìn x
  • C. Là tật mà mắt có khả năng nhìn rõ.
  • D. Là tật mà mắt không có khả năng nhìn