YOMEDIA
NONE

Bài tập 33 trang 132 SBT Sinh học 8

Giải bài 33 tr 132 sách BT Sinh lớp 8

 

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Câu Đúng Sai

1. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình sinh sản.

2. Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hoà trao đổi canxi và phôtpho.

3. Tuyến yên là một tuyến nhỏ bằng hạt đậu nằm trên nền sọ có liên quan tới sự chí đạo của thần kinh qua vùng dưới đồi.

4. Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn và ảnh hường tới các quá trình sinh lí của các cơ quan trong cơ thể.

   
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

⇒ Đáp án: 1. S     2. Đ      3. Đ      4. S

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 132 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF