YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 129 SBT Sinh học 8

Giải bài 23 tr 129 sách BT Sinh lớp 8

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất ...(1)... kích thích hoạt động của các ...(2)... khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình ...(3)... Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá trình ...(4)...

A. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể

C. Tiết hoocmôn

D. Tuyến nội tiết 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất tiết hoocmôn kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể. Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá trình điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

⇒ Đáp án: 1. C       2. D       3. B       4. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 129 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF