ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 31 SBT Sinh học 8

Giải bài 12 tr 31 sách BT Sinh lớp 8

Kháng thể là gì?

A. Các phân tử chất rắn có sẵn trong cơ thể.

B. Những phân tử ngoại lai có khả năng kích thích cơ thể tiết ra kháng thể. 

C. Những phân tử prôtêin do cơ thể tiết ra để chống lại các kháng nguyên.

D. Cả A và B. 

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Kháng thể là những phân tử prôtêin do tế bào limphô B tạo ra để chống lại các kháng nguyên.

⇒ Đáp án: C 

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 31 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1