ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 27 trang 35 SBT Sinh học 8

Giải bài 27 tr 35 sách BT Sinh lớp 8

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau

  Miễn dịch tự nhiên Miễn dịch nhân tạo
Miễn dịch thụ động    
Miễn dịch chủ động    
Miễn dịch bẩm sinh    
Miễm dịch tập nhiễm    
Tiêm vacxin phòng bệnh    
Không mắc bệnh trở lại sau khi khỏi bệnh (ví dụ: bệnh quai bị)    
Tiêm huyết thanh trị bệnh    
Mới sinh ra đã có khả năng kháng bệnh    
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 
  Miễn dịch tự nhiên Miễn dịch nhân tạo
Miễn dịch thụ động x  
Miễn dịch chủ động   x
Miễn dịch bẩm sinh x  
Miễm dịch tập nhiễm x  
Tiêm vacxin phòng bệnh   x
Không mắc bệnh trở lại sau khi khỏi bệnh (ví dụ: bệnh quai bị) x  
Tiêm huyết thanh trị bệnh   x
Mới sinh ra đã có khả năng kháng bệnh x
 
 

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 35 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1