YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 168 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 168 sách GK Sinh lớp 8

Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điểu kiện:

Phản xạ không điều kiện

Phản xạ có điều kiện

Trả lời kích thích tương ứng (kích thích không điều kiện)

Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần)

Bầm sinh

Được hình thành qua học tập, rèn luyện

Bền vững

Không bền vững (dễ mất khi không củng cố)

Có tính chất di truyền

Cỏ tính chất cá thể, không di truyền

Số lượng hạn chế

Số lượng không hạn định

Cung phản xạ đơn giản

Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ

Trung ương nằm ở trụ não, tùy sổng

Trung ương chủ yếu có sụ tham gia của vỏ não

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 168 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON