YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 165 sách GK Sinh lớp 8

Hãy trình bày cấu tạ của ốc tai dựa vào hình 51-2.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu hỏi đang được MOD trả lời.

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1