YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 51 Cơ quan phân tích thính giác

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Dùng tăng bông để lấy ráy tai ngoài ống tai
  • B. Không dùng que nhọn
  • C. Không làm ở những nơi có tiếng ồn nhiều
  • D. Nghe nhạc to hết cỡ
  • A. Kích thích sóng âm và truyền sóng âm
  • B. Thu nhận kích thích sóng âm
  • C. Truyền sóng âm
  • D. Thu nhận kích thích sóng âm và truyền sóng âm
  • A. Vành tai, tai giữa, tai trong
  • B. Tai ngoài, tai giữa, tai trong
  • C. Vành tai, ống tai, màng nhĩ. 
  • D. Tai ngoài, màng nhĩ, tai trong.
  • A. Ống bán khuyên
  • B. Dây thần kinh số VIII
  • C. Ốc tai
  • D. Màng nhĩ
  • A. Thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian
  • B. Thu nhận sự chuyển động trong không gian
  • C. Thu nhận thông tin về vị trí chuyển động trong không gian 
  • D. Tiếp nhận thông tin vị trí của các vật thể trong không gian
  • A. Ống bán khuyên
  • B. Màng nhĩ
  • C. Chuỗi tai xương
  • D. Vòi nhĩ
  • A. Vành tai hứng sóng âm → màng nhĩ rung → âm thanh được khuếch đại nhờ chuỗi xương tai → màng cửa bầu rung, chuyển động ngoại dịch và nội dịch → tế bào thụ cảm → dây thần kinh về vùng thính giác
  • B. Vành tai hứng sóng âm → màng nhĩ rung → âm thanh được khuếch đại nhờ chuỗi xương tai → tế bào thụ cảm → dây thần kinh về vùng thính giác
  • C. Vành tai hứng sóng âm → màng nhĩ rung → màng cửa bầu rung, chuyển động ngoại dịch và nội dịch → âm thanh được khuếch đại nhờ chuỗi xương tai → tế bào thụ cảm → dây thần kinh về vùng thính giác 
  • D. Vành tai hứng sóng âm → màng cửa bầu rung, chuyển động ngoại dịch và nội dịch → âm thanh được khuếch đại nhờ chuỗi xương tai → màng nhĩ rung → tế bào thụ cảm → dây thần kinh về vùng thính giác
  • A. Tai trái
  • B. Tai phải
  • C. Cả hai tai cùng nhận 
  • D. Một trong hai tai
  • A. màng tiền đình ở phía trên, màng cơ sở ở phía dưới và màng bên áp sát vào vách xương của ốc tai xương
  • B. màng cơ ở ở phía trên, màng tiền đình ở phía dưới và màng bên áp sát vào vách tai của ốc tai xương
  • C. màng cơ ở ở phía trên, màng bên ở phía dưới và màng tiền đình áp sát vào vách tai của ốc tai xương 
  • D. màng cơ ở ở phía dưới, màng tiền đình ở phía trên và màng bên áp sát vào vách tai của ốc tai xương
  • A. Do các tuyến ráy trong thành ống tai tiết ra
  • B. Do tai ẩm
  • C. Do tế bào thụ cảm tiết ra 
  • D. Do chất dịch ở màng trong của tai tiết ra
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON