Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 51 Cơ quan phân tích thính giác

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):

  • A. Dùng tăng bông để lấy ráy tai ngoài ống tai
  • B. Không dùng que nhọn
  • C. Không làm ở những nơi có tiếng ồn nhiều
  • D. Nghe nhạc to hết cỡ
  • A. Kích thích sóng âm và truyền sóng âm
  • B. Thu nhận kích thích sóng âm
  • C. Truyền sóng âm
  • D. Thu nhận kích thích sóng âm và truyền sóng âm
  • A. Tai trong: Ốc tai, ba ống bán khuyên
  • B. Tai ngoài: Vành tai, ống tai
  • C. Tai giữa: Màng nhĩ, chuỗi xương tai
  • D. Tai trong: Ốc tai, ba ống bán khuyên và bộ phận tiền đình
  • A.  Cơ quan coocti
  • B.  Ống tai và vành tai
  • C.  Ống bán khuyên
  • D.  Chuỗi xương tai