YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 110 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 tr 110 sách GK Sinh lớp 8

Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lí của cơ thể?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vitamin tham gia vào cấu trúc nhiều hệ enzim của các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Thiếu vitamin gây rối loạn các hoạt động sinh lí, quá thừa vitamin cũng gây bệnh nguy hiểm.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 110 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1