AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của động vật rất nguy cấp

  • A. Số lượng cá thể giảm 80%
  • B. Số lượng cá thể giảm 50%
  • C.  Số lượng cá thể giảm 20%
  • D. Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>