Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài​​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):