• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào là đặc điểm của thằn lằn trong các đặc điểm sau:

  • A. Đẻ trứng và thụ tinh ngoài.
  • B. Da tiết chất nhầy
  • C. Chi có màng sau bơi.
  • D. Mắt có mí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC