YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 38 Sinh học 7

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài​ giúp các em học sinh hiểu được những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với điều kiện sống ở cạn. Mô tả được cách di chuyển của thằn lằn.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF